Organisatie

Dichtbij | Toegankelijk | Non-profit

 

Wij zetten speciaal opgeleide minipaarden in als emotioneel support dier. Onze paardjes geven een maatschappelijke en activerende rol aan mensen in mensen in ggz instellingen, zorgcentra, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, kindcentra, woongroepen en particulieren.

Nieuws


Wij waren zo blij dat wij de eerste lockdown financieel ternauwernood overleefd hebben en weer konden beginnen met de bezoeken aan onze doelgroepen.
De paardjes hebben weer veel kunnen betekenen voor een hoop mensen.
Tot vorige week de nieuwe maatregelen bekend werden. Inmiddels stromen de afmeldingen voor geplande bezoeken binnen en daarmee stoppen ook onze inkomsten.

Help ons voortbestaan!

Therapiepaardjes

Nederland is nog niet zo bekend met het inzetten van therapiepaarden op mini formaat en dat is jammer!

Deze kleine paardjes hebben een vriendelijk en onverschrokken karakter en zijn vaak niet groter dan een flinke hond.


Wilt u onze therapeutische minimedewerkers ontmoeten?

Woezel, Cara, Jazzy, Bambi en James Bont, Siesa, Marshmallow, Charlie en Dex hebben een eigen webpagina.