Missie

Therapiepaardje is in 2017 gestart als non-profit organisatie. 

Nu, een jaar later, hebben we de balans opgemaakt.

Wij willen heel graag als non-profit organisatie doorgaan, maar het afgelopen jaar heeft laten zien dat Therapiepaardje verlies lijdt. 

 

We vinden dat Therapiepaardje zonder enige twijfel een zinvolle organisatie is.

In 2017 hebben we 41 keer verzorgingstehuizen bezocht!  Iets waar we enorm trots op zijn. 

Juist omdat we een non-profit organisatie zijn, nodigden we mensen uit om een vrijwillige bijdrage te doen. Soms doen mensen dat, soms ook niet. Soms kunnen mensen ook geen bijdrage geven.

 

Om Therapiepaardje draaiende te houden en toch een non-profit organisatie te blijven gaan we op twee manieren proberen kostendekkend te worden vanaf 2018.

 

Ten eerste gaan we actief op zoek naar sponsoren en donateurs door middel van onder andere "vrienden van" , adopteer een therapie paardje en een ludieke "eenmalige donatie" aan te bieden waarmee je voor vast bedrag per maand kan doneren.

Ten tweede zullen we een bedrag van € 75,- voor therapiebezoeken vragen.

Dit bedrag is gebaseerd op het solidariteitsprincipe, dat wil zeggen dat we bij de berekening ervan uitgegaan zijn dat we ook een aantal bezoeken kunnen afleggen waar geen vergoeding tegenover staat.Therapeutische waarde

Al jaren hebben diverse studies aangetoond dat dieren, paarden in het bijzonder, van therapeutische waarde zijn.

De termen AAT (animal assisted therapy), EAT (equine assisted therapy), AEL (equine assisted learning) en AEP (equine assisted psychotherapy zijn in vooral Amerika, bekende vormen van ondersteuning met dieren.

In 1999 werd EAGALA (the Equine Assisted Growth and Learning Association) opgericht als model voor de mentale hulpverlening.

 

In Amerika het gebruik van kleine therapiepaarden niet meer weg te denken uit met name ziekenhuizen.maar ook zorginstellingen, gehandicaptenzorg, psychiatrie en zelfs op schoolcampussen worden deze mini paarden ingezet om stress te verminderen.

 

In Nederland is het gebruik van therapiepaarden al wel bekend bij de gehandicaptenzorg, denk maar aan onder andere het huifkarbed. Ook zorgboerderijen en andere instellingen zetten steeds meer het gebruik van paarden in voor coaching om kinderen en volwassenen met bijvoorbeeld trauma te helpen, of bij bedrijfscoaching door middel van paardentaal.