ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.


CBF

Wellicht heeft u al iets gehoord of gelezen over het CBF Keurmerk. Dit is een keurmerk dat toegekend wordt door het Centraal Bureau Fondswerving, aan organisaties die steunwaardig zijn. 

  • De aanvraag (toetsing) van het keurmerk kost ons € 250,-
  • Per jaar moeten wij € 259,- aan het CBF betalen (hoe meer donaties, hoe hoger dit bedrag)
  • Naast het CBF keurmerk wordt er jaarlijks een bijdrage van € 20,- gevraagd voor de commissie Normstelling.
  • Voor een keurmerk is een accountantsverklaring nodig die ook geld kost.
  • Het keurmerk moet elke 3 jaar opnieuw aangevraagd worden inclusief alle bijkomende kosten.

Wij kiezen er voor, gezien de kosten die het met zich mee brengt, om ons nu nog niet aan te sluiten bij dit keurmerk.