ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.


CBF

Wellicht heeft u al iets gehoord of gelezen over het CBF Keurmerk. Dit is een keurmerk dat toegekend wordt door het Centraal Bureau Fondswerving, aan organisaties die steunwaardig zijn. 

  • De aanvraag (toetsing) van het keurmerk kost ons € 250,-
  • Per jaar moeten wij € 259,- aan het CBF betalen (hoe meer donaties, hoe hoger dit bedrag)
  • Naast het CBF keurmerk wordt er jaarlijks een bijdrage van € 20,- gevraagd voor de commissie Normstelling.
  • Voor een keurmerk is een accountantsverklaring nodig die ook geld kost.
  • Het keurmerk moet elke 3 jaar opnieuw aangevraagd worden inclusief alle bijkomende kosten.

Wij kiezen er voor, gezien de kosten die het met zich mee brengt, om ons niet aan te sluiten bij dit keurmerk.